Jdi na obsah Jdi na menu
 Jak postupovat při zjištění týrání zvířat

25. 1. 2012

V případě, že zjístíte týraní zvířete, tak můžete podat oznámení a podnět, nejlépe písemnou formou k šetření - příslušnému obecnímu úřadu (odbor životního prostředí), krajské veterinární správě, (státní veterinární správa  odkazy zde) a policii ČR. Po policii lze žádat okamžitý zásah, pokud je podezření na trestný čin, což umožňuje novela zákona 273/2008 o Policii ČR. (Policie může vstupovat na pozemek, kde je podezření na týrání zvířat, což bylo v minulosti velkým problémem).

§40 Vstup do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek novely zákona o policii č. 273/2008 Sb.

1. Policista je oprávněn vstoupit bez souhlasu uživatele do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek a provést tam potřebné úkony nebo jiná opatření jen tehdy, jestliže věc nesnese odkladu a vstup tam je nezbytný pro ochranu života nebo zdraví osob anebo pro odvrácení závažného ohrožení veřejného pořádku a bezpečnosti.

2. Oprávnění podle odstavce 1 má policista také v případě

a) důvodného podezření, že se na místě uvedeném v odstavci 1 nachází zemřelý

b) pronásledování osoby, nebo

c) vstup do jiného prostoru nebo na pozemek, má-li důvodné podezření, že se tam nachází týrané zvíře

Týrání můžete nahlásit navíc  i zde

Jak tedy postupovat:

napsat si kontaktní údaje majitele (jméno, bydliště), napsat si jakým způsobem k týrání dochází, pokud jsme přímo svědky týrání, napsat si datum, čas a popsat konkrétní situaci. Pořídit nějaké důkazy - např. fotografie, video a vše si okopírovat a zaslat na krajskou veterinární správu, obecní či krajský úřad nebo policii ČR. Příslušná vet. správa má povinnost celou věc zkontrolovat a je povinna Vám podat informace, jak celou věc řešila. Pokud dojde k odebrání zvířete, tak původní majitel nese všechny náklady spojené s případnou léčbou či pobytem v útulku.

Co se považuje za týraní zvířete (podle zákona č. 246/1992 Sb.)

- nutit zvíře k výkonům, které neodpovídají jeho fyzickému stavu a giologickým schopnostem a prokazatelně překračují jeho síly

- omezovat výživu zvířete

- omezovat pohyb nutný pro určitý druh zvířete, pokud by omezení způsobilo utrpení

- chovat zvířata v nevhodných podmínkách nebo tak, aby si sama nebo vzájemně způsobovala utrpení

- provádět chirurgické zákroky za účelem změny vzhledu zvířete (např. kupírování uší, ocasu, ničení hlasivek apod)

- zacházet se zvířetem, přepravovat je nebo je pohánět způsobem který vyvolává nepřiměřenou bolest, utrpení nebo poškození zdraví anebo vede k jeho neúměrnému fyzickému vyčerpání

 Pracovníci orgánů ochrany zvířat jsou povinni dle zákona č. 245/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání vstupovat do chovných zařízení a do objektů chovatelů, v nichž jsou chována zvířata a požadovat potřebné doklady a informace.

Podle zjištěných skutečností jsou orgány veterinární správy oprávněné podávat podněty k zahájení správního řízení příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností.  Obec je povinna všechny podněty podle § 22 odst. 1  písm. j) a m) projednat a písemně vyrozumět veterinární správu do jednoho měsíce od podání podnětu.