Jdi na obsah Jdi na menu
 Podmínky osvojení psa a kočky

Prosíme všechny nové potencionální majitelé, aby si dopředu zvážili, zda je v jejich možnostech poskytnout zvířátku Neposedných tlapek domov plný lásky a porozumění.....

Povinosti nového majitele (chovatele) psa:

1. Chovatel, který od nás převezme psa do své péče podepíše předávací protokol, kde uvede svou adresu, jméno, příjmení, telefonní nebo mailový kontakt a je povinen uhradit adopční poplatek ve výši 900,- Kč, pokud pejsek či fena již kastrován, adopční poplatek je 1.500,- Kč. Je to částka, která pouze z části pokryje náklady na očkování, lékařské vyšetření, odčervení, odblešení, čipování, kastraci, krmení ....... (uvědomte si prosím, že tato částka nám umožní pomoci dalšímu pejskovi).

2. Chovatel se zavazuje poskytnout pejskovi odpovídající péči, řádně se o něj starat, nezpůsobovat mu žádné příkoří ani bolest, nepokoušet se zvířete zbavit a pokud nebude v jeho možnostech se o zvíře dále starat vrátit jej zpět sdružení.

3. Chovatel se zavazuje, že pes nebo fena nebude použita k množení, pokud již nebylo v péči   sdružení provedeno vykastrování je nový majitel v časovém limitu tří měsíců od převzetí feny kastraci nechat provést. V případě štěňat, u fen ihned po prvním hárání. Vzhledem k tomu, že nepodporujeme množení kastrace je opravdu podmínkou předání pejska, pokud kastrace nebude provedena, je to možné brát jako důvod pro odebrání pejska z péče osvojitele.

4. Chovatel je povinen zajistit pejskovi pravidelnou veterinární péči - očkování, odčervení, odblešení.

5. Chovatel se zavazuje přihlásit psa na příslušném úřadě.

6. Chovatel se zavazuje, že nebude omezovat psovi krmení a napájení, bude mu poskytovat potravu v odpovídajícím množství a kvalitě, zvíře bude mít k dispozici neustále dostatek čerstvé pitné vody.

7. Chovatel se zavazuje, že po převzetí zůstane i nadále v kontaktu s naším sdružením a poskytne mu informace z nového domova. 

8. Chovatel si je vědom, že porušením podmínek osvojení (nedostatečná péče, chov v nevyhovujících podmínkách, neprovedení kastrace) mu může být zvíře odebráno a je si plně vědom, že v tomto případě nemá nárok na úhradu nákladů vynaložených na zvíře.

 

Práva sdružení:

1. Sdružení má právo vybírat nového majitele na základě svého osobního rozhodnutí.

2. Sdružení má právo vydat psa pouze občanům s trvalým pobytem na území České republiky.

3. Sdružení má právo provést kontrolu a ujistit se o dobrém stavu zvířete po jeho zabydlení (telefonicky nebo osobně). V případě zjištění nedostatků v péči nebo v případě, že zvíře je chováno v nevyhovujících podmínkách mohou pracovníci sdružení zvíře chovatel odebrat. Chovatel v tomto případě nemá nárok na uhrazení nákladů vynaložených na zvíře.

4. Pes je majetkem sdružení po dobu 4 měsíců, tj. doba, kdy ztracený pejsek může být vrácen původnímu majiteli. Pokud se v době do 4 měsíců tento původní majitel psa přihlásí sdružení a prokáže, že pes je jeho a uhradí sdružení náklady spojené s péči o psa, pes se vrací původnímu majiteli a osvojitel je povinen pejska vrátit. Sdružení si účtuje náklady 50,- Kč za den pobytu psa ve sdružení.  

 

Povinosti nového majitele (chovatele) kočky:

Povinnosti jsou prakticky stejné jako u adopce psa, nový majitel kočičky musí podepsat adopční smlouvu a zajistit pro kočičku důstojné podmínky pro život. Podmínkou adopce kočky či kocoura je jejich kastrace. Nechceme, aby se kočičky dále množily, protože je všude překočičkováno a spousta koček pak končí na ulici.

Adopční poplatek za kočičku - kotě  je 200,- Kč ( kočičky Tlapek jsou veterinárně vyšetřeny, jsou odčervené, odblešené a případně zbavené ušního svrabu) Adopční poplatek za kastrovanou kočičku je 400,- Kč. (kastrujeme starší kočičky, či koťata po prvním mrouskání)